När är det dags att anlita takläggare?

Hus med plåttak

Ett tegeltak håller länge, ända upp till 100 år, medan ett plåttak håller ungefär 40 år. Däremot kan tätning och isolering behöva ses över med jämna mellanrum. Vi på Takfirma Stockholm har kunniga takläggare som kan undersöka takets skick, reparera vid behov och även lägga ett helt nytt tak. För att avgöra om det är dags att lägga tak bör du undersöka om taket har trasiga takpannor eller om du ser mögel på vinden eller i råspont. Andra tecken kan vara grus i hängrännorna eller mossa på taket.

Behöver hela, eller endast delar, av taket bytas ut?

Om du upptäcker vattenskador behövs i många fall både ytter- och innertak bytas ut. Om endast innertaket drabbats av fuktens påverkan bör isolering och takpapp förnyas innan taket tjäras om. Generellt rekommenderas att du låter en expert komma till fastigheten för att avgöra vilken typ av takläggning som behövs. En erfaren yrkesman eller yrkeskvinna med lång erfarenhet av att lägga tak kan ge tips om en kostnadseffektiva åtgärder.